MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Wspomaganie wielkopolska > Szacowanie wartości zamówienia – przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

Szacowanie wartości zamówienia – przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

16 październik 2018

W związku z realizacją projektu „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników/Uczestniczek Projektu.
Szczegóły w poniższych plikach.

Szacowanie wartości zamówienia »

Załącznik nr 1 Ramowy program szkoleniowo-doradczy »

Załącznik nr 2 Pakiet przykładowych rozwiązań »

Załącznik nr 3 Formularz oferty »

.