MDDP Akademia Biznesu > Do pobrania

Do pobrania

I etap rekrutacji

Regulamin projektu »

• załącznik nr 1 Elektroniczny formularz zgłoszeniowy »

II etap rekrutacji – dokumenty do wypełnienia, po otrzymaniu maila z prośbą o przesłanie dalszych dokumentów rekrutacyjnych

• załącznik nr 2 Umowa uczestnictwa w Projekcie »

• załącznik nr 3 Elektroniczna ankieta potrzeb szkoleniowych, w celu określenia st. znajomość zasad w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki i kształtowania kompetencji kluczowych w procesie edukacji »

• załącznik nr 4 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy, dostarczone przez Uczestnika/Uczestniczkę

Deklaracje uczestnictwa w Projekcie wraz załącznikami wypełnicie Państwo w pierwszym dniu szkolenia.